Fatih ÇELEN

Bırak dağınık kalsın…

Activity’nin tekrar yüklenmesini önlemek

Ekranı çevirdiğimizde Activity’nin create metodu tekrar çalışır ve verilerimiz tekrardan yüklenir. Bunu önlemek için AndroidManifest.xml (Ayar dosyamız) da ilgili activity tanımına

android:configChanges=“keyboardHidden|orientation|screenSize”

bu ayarı eklersek değişikliklerde create methodu tekrardan çalışmayacaktır.