.net ile oluşturduğunuz bir classın xml yapısını kullanmak isteyebilirsiniz. bu durumda aşağıdaki kod bloğu işinizi görecektir.

 
XmlSerializer xsSubmit = new XmlSerializer(typeof(MyObject));
 var subReq = new MyObject();
 StringWriter sww = new StringWriter();
 XmlWriter writer = XmlWriter.Create(sww);
 xsSubmit.Serialize(writer, subReq);
 var xml = sww.ToString();