Asp.net ile çerez işlemleri yapıp türkçe karakter sorunu yaşıyorsanız sorunun çözümü için verdiğiniz değerdeki türkçe karakterleri şifreleyip yazarak ve gösterimde de şifreyi decode edip alarak bu sorunu çözebilirsiniz. Şifreleme için kendi algoritmanızı kullanacağınız gibi aşağıdaki kod bloklarından da istifade edebilirsiniz.

Şifreleme

HttpCookie cookie = new HttpCookie("kullanici");
cookie.Expires = DateTime.Now.AddMonths(12);
cookie.Values.Add("KAd", Server.UrlEncode("Fatih Çelen"));
Response.Cookies.Add(cookie);

Çözme

HttpCookie cookie = Request.Cookies["kullanici"];
if (cookie != null)
{
txtKullanici.Text = Server.UrlDecode(cookie.Values["KAd"]);
}