Ekranı çevirdiğimizde Activity’nin create metodu tekrar çalışır ve verilerimiz tekrardan yüklenir. Bunu önlemek için AndroidManifest.xml (Ayar dosyamız) da ilgili activity tanımına

android:configChanges=“keyboardHidden|orientation|screenSize”

bu ayarı eklersek değişikliklerde create methodu tekrardan çalışmayacaktır.